ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนหลัก พุธนี้!

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนหลัก ซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า สำหรับบุคคลธรรมดา 20,000 ราย พุธนี้ 18 ส.ค. 64
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนหลัก พุธนี้!

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์แจ้ง เปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนหลัก สำหรับบุคคลธรรมดา ผ่านเพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุว่า วันพรุ่งนี้(18 ส.ค. 64) เวลา 09.09 น. ขอเชิญประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 มาก่อน ลงทะเบียนและจองคิวนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด 19 หลัก AstraZeneca และ Sinovac (เข็มที่ 1) ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ

ลงทะเบียนนัดหมายการฉีดวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th/

กำหนดการนัดฉีดตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. – 3 ก.ย. 2564

เปิดลงทะเบียน วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน ประมาณ 20,000 ราย

เงื่อนไข

1.ผู้ลงทะเบียนต้องระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

2.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนสลับชนิดกัน เนื่องจากเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน

3.ผู้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนหลักกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะให้บริการตามโควต้าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณสุข

4.ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ และได้วัน-เวลานัดหมายเข้ารับวัคซีนแล้ว กรุณาเตรียม QR Code ที่ได้รับจากระบบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำมาใช้เช็คอินในวันนัดฉีดวัคซีน

5.เข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 กรุณามาตรงตามเวลาที่ลงนัด หรือมาก่อนเวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อลดความแออัดในพื้นที่การให้บริการ

คลิปอีจันแนะนำ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co