ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยการ เตรียมพร้อมข้อมูลองค์กร ขอรับ ซิโนฟาร์ม

ศูนย์ข้อมูล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยการ เตรียมพร้อมข้อมูลองค์กร สำหรับยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร นิติบุคคล
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยการ เตรียมพร้อมข้อมูลองค์กร ขอรับ ซิโนฟาร์ม
ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร นิติบุคคลภาพ อีจัน

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพ ผ่านเฟซบุ๊ก เผยการเตรียมพร้อมข้อมูลองค์กร สำหรับยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร และนิติบุคคล ดังนี้

การเตรียมพร้อมข้อมูลองค์กร
การเตรียมพร้อมข้อมูลองค์กรภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

1.เตรียมพร้อมข้อมูลสำหรับยื่นความประสงค์

• ข้อมูลองค์กร นิติบุคคล ประเภทการดำเนินธุรกิจ สถานที่ตั้งสถานประกอบการ

• หนังสือจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ

• ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสูด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

• ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

• แจ้งจำนวนวัคซีนที่ต้องการขอรับจัดสรร

หมายเหตุ : อีเมลของผู้มีอำนาจลงนามสูงสุดและอีเมลของผู้ประสานงานต้องเป็นคนละอีเมล เพื่อการจัดส่ง username/password ในการเข้าระบบ

2.วัคซีนซิโนฟาร์ม อัตราสำหรับองค์กร นิติบุคคล โดสละ 888 บาท พร้อมร่วมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาควัคซีนจำนวน 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

3.ยื่นความประสงค์ผ่านระบบออนไลน์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://vaccine.cra.ac.th ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.08 น. (จำนวน 100,000 ราย)

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

อีจัน
www.ejan.co