ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งปิด ระบบลงทะเบียน ขอรับ วัคซีนซิโนฟาร์ม 18 มิ.ย.นี้

4 โมงเย็น 18 มิ.ย. นี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งปิด ระบบลงทะเบียน องค์กร - หน่วยงาน ขอรับ วัคซีนซิโนฟาร์ม
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งปิด ระบบลงทะเบียน ขอรับ วัคซีนซิโนฟาร์ม 18 มิ.ย.นี้

องค์กรหรือหน่วยงานใด ต้องการสั่งจอง ขอรับการจัดสรร วัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม กับทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องรีบแล้วนะคะ

เพราะ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งจะปิดระบบลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรร วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย.64 เวลา 16.00 น. และไม่รับแก้ไขเอกสาร จำนวนการขอรับวัคซีนและข้อมูลใดๆ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.64 เป็นต้นไป กรุณาตรวจสอบข้อมูลและเอกสารให้เรียบร้อยก่อนส่ง

โดยในขณะนี้ได้มีองค์กรที่ยื่นความประสงค์ขอรับ วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ผ่านช่องทางออนไลน์ของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. มีจำนวนเพิ่ม 2,782 องค์กร ยอดองค์กรสะสม จำนวน 12,793 องค์กร

จำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรร 581,793 คน ยอดจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรสะสม 4,242,409 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสาร

องค์กรที่ยื่นความประสงค์สามารถติดตามประกาศการจัดสรร วัคซีนตัวเลือก ทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ ของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co