ถึงไทยอีก 1 ล้านโดส! วัคซีนซิโนแวค จาก ประเทศจีน

วัคซีนซิโนแวค จาก ประเทศจีน ถึงไทยอีก 1 ล้านโดส
ถึงไทยอีก 1 ล้านโดส! วัคซีนซิโนแวค จาก ประเทศจีน
ภาพ อีจัน

10 มิถุนายน 2564 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย รายงานว่า วัคซีนซิโนแวค ล็อตใหม่จำนวน 1 ล้านโดส ส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว

วัคซีนซิโนแวค ล็อตใหม่จำนวน 1 ล้านโดส
วัคซีนซิโนแวค ล็อตใหม่จำนวน 1 ล้านโดสภาพจาก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

และจนถึงปัจจุบันนี้ มีข้อมูลระบุด้วยว่า จีนได้ส่งออกและบริจาค วัคซีนซิโนแวค ให้แก่ไทยทั้งหมด 10 ล็อต รวม 7.5 ล้านโดส

วัคซีนซิโนแวค ล็อตใหม่จำนวน 1 ล้านโดส
วัคซีนซิโนแวค ล็อตใหม่จำนวน 1 ล้านโดสภาพจาก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

จากสถิติเบื้องต้น บริษัทซิโนแวค ได้จัดหาวัคซีนโควิด ให้แก่เกือบ 40 ประเทศ และภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงประเทศจีน โดยมีจำนวนมากกว่า 600 ล้านโดส

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนซิโนแวค มียอดการฉีดสะสมทั่วโลกแล้วมากกว่า 430 ล้านโดส

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co