วัคซีนไทย ใกล้เป็นจริง! จุฬาฯ เปิดรับอาสาสมัคร ทดลอง วัคซีนโควิดจุฬาคอฟ19 ( ChulaCov19 )

วัคซีนไทย ใกล้เป็นจริง! จุฬาฯ เปิดรับอาสาสมัคร ทดลอง วัคซีนโควิดจุฬาคอฟ19 ( ChulaCov19 )

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาตร์ จุฬาฯ เปิดรับอาสาสมัคร ทดลอง วัคซีนโควิดจุฬาคอฟ19 ( ChulaCov19 )

ความหวังวัคซีนโควิด ฝีมือคนไทย ใกล้ความเป็นจริงแล้ว!! ล่าสุดอีจันได้รับข่าวความคืบหน้าการทดลองวัคซีนโควิดจุฬาคอฟ19 ( ChulaCov19 ) ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศเปิดรับสมัครอาสาสมัครทดลอง วัคซีนโควิด

โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

-วัยผู้ใหญ่ คือ ผู้ที่มีอายุ ระหว่าง 18-55 ปี

-วัยผู้สูงวัย คือ ผู้ที่มีอายุ ระหว่าง 65-75 ปี

เพื่อทดลองเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดจุฬาคอฟ19 ( ChulaCov19 )

ซึ่งจะเป็นการศึกษาทดลองฉีดวัคซีนในระยะที่ 1 ต่อเนื่องระยะที่ 2 เพื่อหาขนาดและปริมาณวัคซีนโควิดที่เหมาะสม รวมถึงประเมินความปลอดภัยในการตอบสนองของภูมิคุ้มกันทางร่างกายอาสาสมัครต่อวัคซีนโควิดจุฬาคอฟ19 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่สุขภาพดี

ทั้งนี้อาสาสมัครจะต้องฉีดวัคซีนโควิดจุฬาคอฟ19 ในจำนวน 2 เข็ม โดยเว้นระยะเข็มที่ 2 จากเข็มแรกประมาณ 21 วัน ซึ่งจะมีทีมแพทย์ดำเนินการติดตามอาการ ภายหลังจากที่อาสาสมัครได้รับฉีดวัคซีนโควิดจุฬาคอฟ19 เป็นเวลา 1 ปี แบ่งเป็น

-ติดตามผ่านทางโทรศัพท์ 4 ครั้ง

-ติดตามผ่านการ เรียกเข้าพบแพทย์ ที่ศูนย์วิจัยจุฬาฯ 8 ครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสแกน QR code เพื่อกรอกข้อมูล และทำแบบประเมินตนเอง ซึ่งทีมจุฬาฯ จะติดต่อกลับไปอีกครั้ง หากตรวจสอบแล้วว่าผู้สมัครผ่านเกณฑ์การพิจารณา

โควิดใกล้ตัวเข้ามาทุกที หากใครที่เป็นกังวล ยังไม่มีประกันโควิด?

คลิกเลย https://bit.ly/3mQewun ลิงค์เดียว มีให้เลือกหลายรูปแบบการคุ้มครอง ทำประกันวันนี้ มีระยะเวลาการรอคอย 14 วัน นะคะ ทำเร็ว รับความคุ้มครองเร็ว

*1 คนซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co