วัคซีนไฟเซอร์ อีก 1.5 ล้านโดส ถึงไทยแล้ว

อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย วัคซีนไฟเซอร์ อีก 1.5 ล้านโดส ถึงไทยแล้ว ยืนยันมีวัคซีนเพียงพอพร้อมรับการเปิดเรียน
วัคซีนไฟเซอร์ อีก 1.5 ล้านโดส ถึงไทยแล้ว

วันนี้ (28 ตุลาคม 2564) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า วัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 1,538,550 โดส เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว เมื่อวานนี้  (27 ตุลาคม 2564)

ขณะที่ภาพรวมของ วัคซีนไฟเซอร์ ตามแผนกระจายวัคซีนของประเทศ ขณะนี้ได้ส่งมอบแล้ว 8,000,000 โดส คือ เมื่อเดือนกันยายน 2,000,000 โดส และเดือนตุลาคมอีก 6,000,000 โดส ซึ่งในจำนวนดังกล่าวยังไม่รวมกับการบริจาค วัคซีนไฟเซอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกาอีก จำนวน 1.5 ล้านโดส

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคภาพจาก สธ.

นพ.โอภาส บอกอีกว่า วัคซีนที่มาถึงล่าสุดนี้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียน โดยผู้ปกครองสามารถแจ้งความประสงค์ให้บุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ตามความสมัครใจ

ขณะนี้มีนักเรียนและนักศึกษาอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า แสดงความประสงค์ในการฉีดวัคซีน ผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 4,300,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564) ยืนยันว่าวัคซีน มีจำนวนเพียงพอพร้อมรับการเปิดเรียนอย่างแน่นอน เนื่องจากมีการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มนี้จำนวน 5,700,000 โดส โดยแยกเป็น

เข็มที่ 1 จำนวน 4,300,000 โดส

เข็มที่ 2 จำนวน 1,400,000 โดส

ภาพจาก malazzama / Shutterstock

เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 และได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในกลุ่มนักเรียน 12-17 ปี แล้วกว่า 2,000,000 โดส

สำหรับผลข้างเคียง พบรายงานการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ  (Myocarditis/Pericarditis) น้อยกว่า 10 ราย ทุกรายมีอาการไม่รุนแรงและรักษาหายเป็นปกติเกือบทั้งหมด ซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยกว่าในต่างประเทศ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว

คลิปอีจัน แนะนำ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co