🔊 ศธ.เยียวยานักเรียน-นักศึกษา ซับทุกข์โควิด 2,000 บาท จ่าย 31 ส.ค. 64

ครม.เห็นชอบ เยียวยานักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 2,000 บาท จ่าย 31 ส.ค. 64 นี้
🔊 ศธ.เยียวยานักเรียน-นักศึกษา ซับทุกข์โควิด 2,000 บาท จ่าย 31 ส.ค. 64

(5 ส.ค. 64) นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษก ศธ. เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษานอกสังกัด คนละ 2,000 บาท โดยจ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครอง

ขณะนี้สำนักงานงบประมาณอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดและจะส่งเรื่องมาที่กระทรวงฯ ภายในวันที่ 13 ส.ค. 64 จากนั้นจะตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดทำขั้นตอนการจัดสรรเงินงบประมาณไปที่สถานศึกษา และวันที่ 31 ส.ค. 64 นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 2,000 บาททันที

ล่าสุด สามารถเช็ดสิทธิ์รับเงินช่วย

ลูกหลานใครได้ 2,000 เช็คสิทธิ์เลยจ้า

https://regis.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp

อีจัน
www.ejan.co