ศธ. ยัน 14 มิ.ย.นี้ ไม่เลื่อนเปิดเทอม แต่ ไม่บังคับให้มาโรงเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ ยืนยัน 14 มิ.ย.นี้ ไม่เลื่อนเปิดเทอม ย้ำ โรงเรียนต้องเลือกรูปแบบการสอนที่ปลอดภัย ไม่บังคับให้มาโรงเรียน
 ศธ. ยัน 14 มิ.ย.นี้ ไม่เลื่อนเปิดเทอม แต่ ไม่บังคับให้มาโรงเรียน

14 มิ.ย.นี้ โรงเรียนเปิดแล้ว เด็กๆ เตรียมตัวไปโรงเรียนกันหรือยัง ?

โดยวานนี้ (10 มิ.ย.64) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบตามแนวทางที่ได้เคยประกาศไป 5 รูปแบบ ได้แก่ ON-SITE, ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND และ ON-HAND

ทั้งนี้ สถานศึกษาแต่ละแห่งจะใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของผู้เรียนและผู้สอนเป็นสำคัญ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และหากสถานศึกษาใดต้องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-SITE หรือเป็นการเรียนที่โรงเรียน จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้น ๆ

อยากให้สังคมเข้าใจตรงกันว่า การเปิดเทอมไม่ได้มีเพียงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (ON-SITE) เท่านั้น แต่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะถือเป็นการนับชั่วโมงการเรียนการสอนด้วย สามารถจัดให้มีการผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนมากกว่า 1 รูปแบบได้

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องตัดสินใจในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับแต่ละบริบท ของแต่ละพื้นที่ เพราะความเสี่ยงในการแพร่ระบาดไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หากพื้นที่ใดสามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ ก็ไม่ควรจำกัดสิทธิ์ หรือลดโอกาสในการเรียนรู้ของเด็ก แต่ถ้าพื้นที่ใดมีความเสี่ยง หากต้องจัดการเรียนการสอนขึ้น จะต้องมีการเลือกรูปแบบที่มีความปลอดภัยให้แก่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนอย่างสูงสุด

อย่างก็ตาม น้องๆ และผู้ปกครอง ต้องติดตามประกาศของทางโรงเรียนอีกครั้ง ว่ารูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบไหนจะ เรียนออนไลน์ หรือ ไปเรียนที่โรงเรียน ทั้งนี้ หากต้องไปเรียนที่โรงเรียน ก็ต้องดูแลตัวเองตามาตรการป้องกันโควิด-19 สวมแมสก์ เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ กันด้วยนะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co