ศบค. พิจารณา ปรับหลักเกณฑ์ ผ่อนคลาย มาตรการป้องกัน โควิด

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. พิจารณา ปรับหลักเกณฑ์ ผ่อนคลาย มาตรการป้องกัน โควิด
ศบค. พิจารณา ปรับหลักเกณฑ์ ผ่อนคลาย มาตรการป้องกัน โควิด

จากกรณีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะที่บางจังหวัดมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดลดลง

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. จึงมีการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 และระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ประกอบด้วย

หลักเกณฑ์การปรับระดับพื้นที่
หลักเกณฑ์การปรับระดับพื้นที่ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

หลักเกณฑ์ในการปรับระดับของพื้นที่ สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

-ลักษณะการระบาดในชุมชนโดยพิจารณาจากจำนวนและความต่อเนื่อง

-จังหวัดที่ติดกับพื้นที่พบการระบาดต่อเนื่อง และเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย

-จังหวัดที่มีการระบาดในกลุ่มเสี่ยงที่มีการแพร่เชื้อได้ง่าย

-จังหวัดที่ติดกับชายแดน

-สัดส่วนการได้รับวัคซีนของประชาชนในพื้นที่ (ปรับลดระดับในกรณีที่ได้รับวัคซีนมากกว่า)

เกณฑ์พิจารณาลักษณะการระบาด
เกณฑ์พิจารณาลักษณะการระบาดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

เกณฑ์การพิจารณาลักษณะการระบาดในชุมชน โดยพิจารณาจากจำนวนและความต่อเนื่อง

-พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีผู้ป่วยมากกว่า 100 รายต่อวัน อย่างน้อย 1 วัน ใน 1 สัปดาห์ หรือเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์มากกว่า 50 รายต่อวัน

-พื้นที่ควบคุมสูงสุด ผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ 20-50 รายต่อวัน

-พื้นที่ควบคุม ผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ น้อยกว่า 20 รายต่อวัน

-พื้นที่เฝ้าระวังสูง ผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ น้อยกว่า 10 รายต่อวัน

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเปิดเผยโดยเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ยังเป็นเพียงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเท่านั้น ยังไม่ได้มีการประชุม พิจารณาอนุมัติ โดยที่ประชุม ศบค. ซึ่งมีข้อมูลความคืบหน้า หรือ ประกาศมติที่ประชุมอย่างเป็นทางการ อีจันไม่รอช้า จะรีบแจ้งความคืบหน้าให้ทราบโดยทันทีนะคะ ช่วงนี้ขอให้ทุกคนระมัดระวังตนเอง เว้นระยะห่าง ดูแลสุขภาพให้ปลอดภัย #เราจะผ่านไปด้วยกัน

โควิดใกล้ตัวเข้ามาทุกที หากใครที่เป็นกังวล ยังไม่มีประกันโควิด?

คลิกเลย https://bit.ly/3mQewun ลิงค์เดียว มีให้เลือกหลายรูปแบบการคุ้มครอง ทำประกันวันนี้ มีระยะเวลาการรอคอย 14 วัน นะคะ ทำเร็ว รับความคุ้มครองเร็ว

*1 คนซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

อีจัน
www.ejan.co