ศบค. รายงาน ยอดฉีดวัคซีน โควิด วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงาน ยอดฉีดวัคซีน โควิด วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ศบค. รายงาน ยอดฉีดวัคซีน โควิด วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ยอดฉีดวัคซีน โควิด วันที่ 31 กรกฎาคม 2564ภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานยอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด โดยภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ทั่วประเทศ 194,342 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 162,737 ราย และ เข็มที่ 2 จำนวน 31,605 ราย

ส่วนจำนวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนสะสม ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2564 รวม 17,685,974 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็นจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม 13,802,916 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) และจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม 3,883,058 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

ยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Related Stories

No stories found.