ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 1 กรกฎาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 1 กรกฎาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 1 กรกฎาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 5,533 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 264,834 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 57 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,080 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 3,788 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 1,689 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 44 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 12 ราย รักษาหายวันนี้ 3,223 ราย ยอดรักษาหายสะสม 210,702 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 1,960 ราย ยอดสะสม 74,779 ราย

-สมุทรปราการ 435 ราย ยอดสะสม 17,437 ราย

-ปทุมธานี 321 ราย ยอดสะสม 8,213 ราย

-สมุทรสาคร 298 ราย ยอดสะสม 8,261 ราย

-สงขลา 272 ราย ยอดสะสม 4,717 ราย

-ชลบุรี 261 ราย ยอดสะสม 8,685 ราย

-นครปฐม 231 ราย ยอดสะสม 4,512 ราย

-นนทบุรี 224 ราย ยอดสะสม 11,488 ราย

-ปัตตานี 180 ราย ยอดสะสม 2,370 ราย

-ยะลา 136 ราย ยอดสะสม 1,975 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Related Stories

No stories found.