ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 1 กันยายน 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 1 กันยายน 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 1 กันยายน 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 14,802 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,219,531 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 252 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 11,841 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 12,892 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 1,688 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 217 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย รักษาหายวันนี้ 18,996 ราย ยอดรักษาหายสะสม 1,040,768 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 กันยายน 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 กันยายน 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 3,732 ราย ยอดสะสม 283,282 ราย

-สมุทรปราการ 1,284 ราย ยอดสะสม 81,201 ราย

-ชลบุรี 879 ราย ยอดสะสม 63,304 ราย

-สมุทรสาคร 864 ราย ยอดสะสม 75,050 ราย

-ระยอง 547 ราย ยอดสะสม 18,248 ราย

-พระนครศรีอยุธยา 492 ราย ยอดสะสม 20,589 ราย

-ราชบุรี 417 ราย ยอดสะสม 17,919 ราย

-นครราชสีมา 333 ราย ยอดสะสม 18,739 ราย

-ฉะเชิงเทรา 331 ราย ยอดสะสม 23,703 ราย

-นราธิวาส 313 ราย ยอดสะสม 13,550 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
คลิปอีจันแนะนำ
longcovid คืออะไร
อีจัน
www.ejan.co