ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 11 กรกฎาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 11 กรกฎาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 11 กรกฎาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 9,539 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 336,371 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 86 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,711 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,113 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 2,305 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 103 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 18 ราย รักษาหายวันนี้ 4,053 ราย ยอดรักษาหายสะสม 247,971 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 11 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 11 กรกฎาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 2,741 ราย ยอดสะสม 96,545 ราย

-ปทุมธานี 1,108 ราย ยอดสะสม 12,394 ราย

-สมุทรปราการ 642 ราย ยอดสะสม 22,374 ราย

-สมุทรสาคร 563 ราย ยอดสะสม 12,618 ราย

-ชลบุรี 381 ราย ยอดสะสม 11,630 ราย

-นนทบุรี 338 ราย ยอดสะสม 14,174 ราย

-สงขลา 252 ราย ยอดสะสม 6,762 ราย

-ปัตตานี 215 ราย ยอดสะสม 4,311 ราย

-สระบุรี 178 ราย ยอดสะสม 2,780 ราย

-ฉะเชิงเทรา 170 ราย ยอดสะสม 3,658 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co