ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 11 สิงหาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 11 สิงหาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 11 สิงหาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 21,038 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 816,989 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 207 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 6,795 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 16,464 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 4,382 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 173 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 19 ราย รักษาหายวันนี้ 22,012 ราย ยอดรักษาหายสะสม 600,152 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 11 สิงหาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 11 สิงหาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 4,525 ราย ยอดสะสม 193,855 ราย

-สมุทรสาคร 1,683 ราย ยอดสะสม 45,692 ราย

-สมุทรปราการ 1,388 ราย ยอดสะสม 51,873 ราย

-ชลบุรี 1,368 ราย ยอดสะสม 40,026 ราย

-นนทบุรี 691 ราย ยอดสะสม 32,276 ราย

-พระนครศรีอยุธยา 580 ราย ยอดสะสม 11,956 ราย

-ปทุมธานี 512 ราย ยอดสะสม 25,048 ราย

-ฉะเชิงเทรา 467 ราย ยอดสะสม 15,040 ราย

-อุบลราชธานี 420 ราย ยอดสะสม 9,056 ราย

-ราชบุรี 399 ราย ยอดสะสม 8,147 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
อีจัน
www.ejan.co