ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 13 กันยายน 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 13 กันยายน 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 13 กันยายน 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 12,583 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,394,756 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 132 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 14,485 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 11,232 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 1,177 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 163 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 11 ราย รักษาหายวันนี้ 16,304 ราย ยอดรักษาหายสะสม 1,248,158 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 13 กันยายน 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 13 กันยายน 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 3,329 ราย ยอดสะสม 326,351 ราย

-ชลบุรี 650 ราย ยอดสะสม 74,052 ราย

-ระยอง 647 ราย ยอดสะสม 23,825 ราย

-นนทบุรี 468 ราย ยอดสะสม 48,696 ราย

-สมุทรปราการ 443 ราย ยอดสะสม 93,996 ราย

-สมุทรสาคร 402 ราย ยอดสะสม 83,298 ราย

-นราธิวาส 401 ราย ยอดสะสม 17,426 ราย

-ยะลา 366 ราย ยอดสะสม 15,313 ราย

-สงขลา 301 ราย ยอดสะสม 23,071 ราย

-ราชบุรี 299 ราย ยอดสะสม 23,610 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
คลิปอีจันแนะนำ
เอ๊ะ! เบอร์ไม่คุ้นโทรมา ให้เอะใจก่อนหลงเชื่อ
อีจัน
www.ejan.co