ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 14 กรกฎาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 14 กรกฎาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 14 กรกฎาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 9,317 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 363,029 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 87 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,934 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,159 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 2,021 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 129 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 8 ราย รักษาหายวันนี้ 5,129 ราย ยอดรักษาหายสะสม 260,584 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 2,332 ราย ยอดสะสม 103,907 ราย

-สมุทรปราการ 1,006 ราย ยอดสะสม 24,314 ราย

-สมุทรสาคร 577 ราย ยอดสะสม 14,347 ราย

-ชลบุรี 513 ราย ยอดสะสม 13,001 ราย

-ปทุมธานี 398 ราย ยอดสะสม 13,378 ราย

-นนทบุรี 347 ราย ยอดสะสม 15,371 ราย

-ฉะเชิงเทรา 339 ราย ยอดสะสม 4,219 ราย

-นครปฐม 202 ราย ยอดสะสม 6,944 ราย

-ปัตตานี 195 ราย ยอดสะสม 4,816 ราย

-นราธิวาส 191 ราย ยอดสะสม 3,383 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co