ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 16 กรกฎาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 16 กรกฎาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 16 กรกฎาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 9,692 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 381,907 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 67 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,099 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,733 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 2,329 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 615 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 15 ราย รักษาหายวันนี้ 5,730 ราย ยอดรักษาหายสะสม 271,857 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 2,195 ราย ยอดสะสม 108,326 ราย

-สมุทรสาคร 653 ราย ยอดสะสม 15,640 ราย

-สมุทรปราการ 607 ราย ยอดสะสม 25,767 ราย

-ชลบุรี 530 ราย ยอดสะสม 14,054 ราย

-นนทบุรี 456 ราย ยอดสะสม 16,182 ราย

-ฉะเชิงเทรา 374 ราย ยอดสะสม 4,781 ราย

-ยะลา 264 ราย ยอดสะสม 4,437 ราย

-ปทุมธานี 243 ราย ยอดสะสม 13,854 ราย

-นครปฐม 202 ราย ยอดสะสม 7,437 ราย

-ปัตตานี 191 ราย ยอดสะสม 5,276 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
อีจัน
www.ejan.co