ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 16 สิงหาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 16 สิงหาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 16 สิงหาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 21,157 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 928,314 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 182 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 7,734 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 16,863 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 3,630 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 658 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 6 ราย รักษาหายวันนี้ 20,984 ราย ยอดรักษาหายสะสม 709,646 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 สิงหาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 สิงหาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 4,324 ราย ยอดสะสม 217,476 ราย

-สมุทรสาคร 1,869 ราย ยอดสะสม 54,857 ราย

-ชลบุรี 1,223 ราย ยอดสะสม 47,034 ราย

-สมุทรปราการ 1,147 ราย ยอดสะสม 59,813 ราย

-นนทบุรี 790 ราย ยอดสะสม 36,035 ราย

-นครราชสีมา 547 ราย ยอดสะสม 10,857 ราย

-ฉะเชิงเทรา 540 ราย ยอดสะสม 17,221 ราย

-สระบุรี 470 ราย ยอดสะสม 13,665 ราย

-นครปฐม 449 ราย ยอดสะสม 20,207 ราย

-พระนครศรีอยุธยา 420 ราย ยอดสะสม 14,184 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
คลิปอีจันแนะนำ
อีจัน
www.ejan.co