ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 18 กันยายน 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 18 กันยายน 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 18 กันยายน 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 18 กันยายน 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 14,109 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,462,901 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 122 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 15,246 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 11,892 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 1,357 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 854 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 6 ราย รักษาหายวันนี้ 13,280 ราย ยอดรักษาหายสะสม 1,317,527 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 กันยายน 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 กันยายน 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 2,843 ราย ยอดสะสม 340,551 ราย

-สมุทรปราการ 1,018 ราย ยอดสะสม 99,741 ราย

-ชลบุรี 848 ราย ยอดสะสม 78,598 ราย

-ยะลา 477 ราย ยอดสะสม 17,023 ราย

-นราธิวาส 476 ราย ยอดสะสม 19,052 ราย

-ระยอง 414 ราย ยอดสะสม 26,217 ราย

-นนทบุรี 399 ราย ยอดสะสม 50,557 ราย

-ปราจีนบุรี 385 ราย ยอดสะสม 13,059 ราย

-ราชบุรี 378 ราย ยอดสะสม 25,679 ราย

-สงขลา 370 ราย ยอดสะสม 24,822 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co