ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 6,901 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,015,262 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 55 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,254 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,423 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 319 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 144 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 15 ราย รักษาหายวันนี้ 7,556 ราย ยอดรักษาหายสะสม 1,933,199 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 878 ราย ยอดสะสม 413,436 ราย

-สงขลา 592 ราย ยอดสะสม 55,659 ราย

-นครศรีธรรมราช 365 ราย ยอดสะสม 36,098 ราย

-เชียงใหม่ 278 ราย ยอดสะสม 23,350 ราย

-ยะลา 214 ราย ยอดสะสม 45,349 ราย

-ชลบุรี 205 ราย ยอดสะสม 105,418 ราย

-ปัตตานี 201 ราย ยอดสะสม 43,661 ราย

-สุราษฏร์ธานี 201 ราย ยอดสะสม 22,309 ราย

-สมุทรปราการ 187 ราย ยอดสะสม 126,415 ราย

-ตาก 152 ราย ยอดสะสม 23,176 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co