ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 18 สิงหาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 18 สิงหาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 18 สิงหาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 20,515 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 968,957 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 312 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 8,285 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 16,520 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 3,730 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 248 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 17 ราย รักษาหายวันนี้ 22,682 ราย ยอดรักษาหายสะสม 753,119 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 สิงหาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 สิงหาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 4,154 ราย ยอดสะสม 226,027 ราย

-สมุทรสาคร 1,820 ราย ยอดสะสม 58,520 ราย

-สมุทรปราการ 1,335 ราย ยอดสะสม 62,348 ราย

-ชลบุรี 1,206 ราย ยอดสะสม 49,422 ราย

-นนทบุรี 756 ราย ยอดสะสม 37,774 ราย

-นครราชสีมา 719 ราย ยอดสะสม 11,930 ราย

-ฉะเชิงเทรา 632 ราย ยอดสะสม 18,256 ราย

-ศรีสะเกษ 471 ราย ยอดสะสม 9,702 ราย

-นครปฐม 468 ราย ยอดสะสม 21,019 ราย

-พระนครศรีอยุธยา 437 ราย ยอดสะสม 15,075 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
คลิปอีจันแนะนำ
อีจัน
www.ejan.co