ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 19 กรกฎาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 19 กรกฎาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 19 กรกฎาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 11,784 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 415,170 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 81 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,422 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8,997 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 2,677 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 100 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 10 ราย รักษาหายวันนี้ 5,741 ราย ยอดรักษาหายสะสม 289,651 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 2,134 ราย ยอดสะสม 114,928 ราย

-สมุทรสาคร 765 ราย ยอดสะสม 17,762 ราย

-ชลบุรี 615 ราย ยอดสะสม 15,988 ราย

-สระบุรี 494 ราย ยอดสะสม 4,048 ราย

-ปทุมธานี 485 ราย ยอดสะสม 15,274 ราย

-พระนครศรีอยุธยา 484 ราย ยอดสะสม 4,954 ราย

-สมุทรปราการ 483 ราย ยอดสะสม 27,703 ราย

-นนทบุรี 381 ราย ยอดสะสม 17,370 ราย

-ปัตตานี 296 ราย ยอดสะสม 5,985 ราย

-ตาก 267 ราย ยอดสะสม 2,346 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co