ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 6,855 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,050,980 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 51 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,305 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,374 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 245 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 224 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 12 ราย รักษาหายวันนี้ 7,655 ราย ยอดรักษาหายสะสม 1,940,854 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 806 ราย ยอดสะสม 414,242 ราย

-สงขลา 642 ราย ยอดสะสม 56,301 ราย

-นครศรีธรรมราช 412 ราย ยอดสะสม 36,510 ราย

-เชียงใหม่ 276 ราย ยอดสะสม 23,626 ราย

-สุราษฏร์ธานี 233 ราย ยอดสะสม 22,542 ราย

-สมุทรปราการ 227 ราย ยอดสะสม 126,642 ราย

-ชลบุรี 223 ราย ยอดสะสม 105,641 ราย

-ปัตตานี 222 ราย ยอดสะสม 43,883 ราย

-ยะลา 169 ราย ยอดสะสม 45,518 ราย

-ตาก 142 ราย ยอดสะสม 39,447 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co