ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 2 กรกฎาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 2 กรกฎาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 2 กรกฎาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 6,087 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 270,921 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 61 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,141 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 3,905 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 1,964 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 207 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 11 ราย รักษาหายวันนี้ 3,638 ราย ยอดรักษาหายสะสม 214,340 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 2,267 ราย ยอดสะสม 77,046 ราย

-สมุทรปราการ 522 ราย ยอดสะสม 17,959 ราย

-นนทบุรี 327 ราย ยอดสะสม 11,815 ราย

-สมุทรสาคร 289 ราย ยอดสะสม 8,550 ราย

-ปทุมธานี 284 ราย ยอดสะสม 8,497 ราย

-ชลบุรี 222 ราย ยอดสะสม 8,907 ราย

-ยะลา 201 ราย ยอดสะสม 2,176 ราย

-ปัตตานี 169 ราย ยอดสะสม 2,539 ราย

-สงขลา 167 ราย ยอดสะสม 4,884 ราย

-นราธิวาส 124 ราย ยอดสะสม 2,285 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co