ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 20 กรกฎาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 20 กรกฎาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 20 กรกฎาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 11,305 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 426,475 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 80 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,502 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8,599 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 2,097 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 595 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 14 ราย รักษาหายวันนี้ 6,557 ราย ยอดรักษาหายสะสม 296,208 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 2,764 ราย ยอดสะสม 117,692 ราย

-สมุทรสาคร 798 ราย ยอดสะสม 18,560 ราย

-สมุทรปราการ 673 ราย ยอดสะสม 28,376 ราย

-ชลบุรี 537 ราย ยอดสะสม 16,525 ราย

-ปทุมธานี 476 ราย ยอดสะสม 15,750 ราย

-นนทบุรี 386 ราย ยอดสะสม 17,756 ราย

-นครปฐม 371 ราย ยอดสะสม 8,575 ราย

-ปัตตานี 263 ราย ยอดสะสม 6,248 ราย

-พระนครศรีอยุธยา 198 ราย ยอดสะสม 5,152 ราย

-ฉะเชิงเทรา 185 ราย ยอดสะสม 5,706 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
อีจัน
www.ejan.co