ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 6,428 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,071,009 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 49 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,436 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 5,732 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 133 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 553 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 10 ราย รักษาหายวันนี้ 7,882 ราย ยอดรักษาหายสะสม 1,964,805 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 815 ราย ยอดสะสม 416,581 ราย

-สงขลา 457 ราย ยอดสะสม 57,757 ราย

-นครศรีธรรมราช 438 ราย ยอดสะสม 37,754 ราย

-ราชบุรี 289 ราย ยอดสะสม 39,990 ราย

-สุราษฏร์ธานี 280 ราย ยอดสะสม 23,338 ราย

-เชียงใหม่ 240 ราย ยอดสะสม 24,452 ราย

-ปัตตานี 194 ราย ยอดสะสม 44,504 ราย

-สมุทรปราการ 164 ราย ยอดสะสม 127,262 ราย

-ชลบุรี 150 ราย ยอดสะสม 106,157 ราย

-ยะลา 146 ราย ยอดสะสม 45,989 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co