ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 22 สิงหาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 22 สิงหาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 22 สิงหาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 19,014 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,049,295 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 233 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 9,320 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 16,428 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 2,380 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 196 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 10 ราย รักษาหายวันนี้ 20,672 ราย ยอดรักษาหายสะสม 839,636 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 22 สิงหาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 22 สิงหาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 4,399 ราย ยอดสะสม 243,341 ราย

-สมุทรสาคร 1,499 ราย ยอดสะสม 64,763 ราย

-ชลบุรี 1,092 ราย ยอดสะสม 54,419 ราย

-สมุทรปราการ 749 ราย ยอดสะสม 66,673 ราย

-นนทบุรี 690 ราย ยอดสะสม 39,604 ราย

-นครปฐม 638 ราย ยอดสะสม 23,350 ราย

-ราชบุรี 560 ราย ยอดสะสม 12,701 ราย

-ฉะเชิงเทรา 488 ราย ยอดสะสม 20,167 ราย

-นครราชสีมา 484 ราย ยอดสะสม 14,241 ราย

-สระบุรี 390 ราย ยอดสะสม 15,991 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
คลิปอีจันแนะนำ
อีจัน
www.ejan.co