ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 6,335 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,088,327 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,581 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,092 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 206 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 30 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 7 ราย รักษาหายวันนี้ 7,218 ราย ยอดรักษาหายสะสม 1,987,089 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 672 ราย ยอดสะสม 418,752 ราย

-สงขลา 455 ราย ยอดสะสม 59,094 ราย

-นครศรีธรรมราช 429 ราย ยอดสะสม 38,803 ราย

-สุราษฏร์ธานี 263 ราย ยอดสะสม 24,104 ราย

-เชียงใหม่ 258 ราย ยอดสะสม 25,152 ราย

-สมุทรปราการ 206 ราย ยอดสะสม 127,831 ราย

-ชลบุรี 204 ราย ยอดสะสม 106,713 ราย

-ปัตตานี 178 ราย ยอดสะสม 45,017 ราย

-ยะลา 171 ราย ยอดสะสม 46,382 ราย

-ประจวบคีรีขันธ์ 154 ราย ยอดสะสม 17,756 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co