ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 26 กรกฎาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 26 กรกฎาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 26 กรกฎาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 15,376 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 512,678 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 87 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 4,146 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 11,064 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 3,257 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 1,041 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 14 ราย รักษาหายวันนี้ 6,782 ราย ยอดรักษาหายสะสม 341,475 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 26 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 26 กรกฎาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 2,573 ราย ยอดสะสม 134,628 ราย

-สมุทรสาคร 1,074 ราย ยอดสะสม 24,733 ราย

-สมุทรปราการ 970 ราย ยอดสะสม 33,698 ราย

-ชลบุรี 867 ราย ยอดสะสม 20,744 ราย

-นนทบุรี 719 ราย ยอดสะสม 21,105 ราย

-ระยอง 411 ราย ยอดสะสม 5,609 ราย

-ฉะเชิงเทรา 320 ราย ยอดสะสม 7,959 ราย

-นครปฐม 311 ราย ยอดสะสม 9,972 ราย

-ปทุมธานี 301 ราย ยอดสะสม 17,901 ราย

-พระนครศรีอยุธยา 290 ราย ยอดสะสม 6,827 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
อีจัน
www.ejan.co