ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 26 ธันวาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 26 ธันวาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 26 ธันวาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,532 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,181,107 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,486 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 2,412 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 37 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 23 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 60 ราย รักษาหายวันนี้ 3,771 ราย ยอดรักษาหายสะสม 2,152,528 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 26 ธันวาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 26 ธันวาคม 2564ภาพ ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 414 ราย ยอดสะสม 438,168 ราย

-ชลบุรี 179 ราย ยอดสะสม 111,866 ราย

-นครศรีธรรมราช 144 ราย ยอดสะสม 47,234 ราย

-สมุทรปราการ 79 ราย ยอดสะสม 131,858 ราย

-ประจวบคีรีขันธ์ 73 ราย ยอดสะสม 19,809 ราย

-เชียงใหม่ 66 ราย ยอดสะสม 28,744 ราย

-สุราษฎร์ธานี 60 ราย ยอดสะสม 28,374 ราย

-กาฬสินธ์ุ 55 ราย ยอดสะสม 10,227 ราย

-ตรัง 54 ราย ยอดสะสม 17,655 ราย

-ปทุมธานี 51 ราย ยอดสะสม 40,868 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ ศูนย์ข้อมูล COVID-19
คลิปอีจัน แนะนำ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co