ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 27 สิงหาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 27 สิงหาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 27 สิงหาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 18,702 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,139,571 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 273 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 10,587 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 16,677 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 1,674 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 342 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 9 ราย รักษาหายวันนี้ 20,163 ราย ยอดรักษาหายสะสม 943,784 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 27 สิงหาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 27 สิงหาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 4,699 ราย ยอดสะสม 263,854 ราย

-สมุทรปราการ 1,220 ราย ยอดสะสม 75,044 ราย

-ชลบุรี 1,064 ราย ยอดสะสม 59,199 ราย

-สมุทรสาคร 894 ราย ยอดสะสม 70,455 ราย

-นนทบุรี 586 ราย ยอดสะสม 42,174 ราย

-ปทุมธานี 525 ราย ยอดสะสม 30,586 ราย

-นครราชสีมา 497 ราย ยอดสะสม 16,683 ราย

-ราชบุรี 485 ราย ยอดสะสม 15,300 ราย

-ระยอง 475 ราย ยอดสะสม 16,175 ราย

-พระนครศรีอยุธยา 465 ราย ยอดสะสม 18,608 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
คลิปอีจันแนะนำ
อีจัน
www.ejan.co