ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 28 ตุลาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 28 ตุลาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 28 ตุลาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 9,658 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,884,973 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 84 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 19,006 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8,879 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 550 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 218 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 11 ราย รักษาหายวันนี้ 8,526 ราย ยอดรักษาหายสะสม 1,766,823 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 28 ตุลาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 28 ตุลาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 845 ราย ยอดสะสม 397,222 ราย

-สงขลา 677 ราย ยอดสะสม 45,458 ราย

-นครศรีธรรมราช 612 ราย ยอดสะสม 28,115 ราย

-ยะลา 496 ราย ยอดสะสม 39,691 ราย

-ชลบุรี 375 ราย ยอดสะสม 100,156 ราย

-ปัตตานี 369 ราย ยอดสะสม 35,130 ราย

-สมุทรปราการ 356 ราย ยอดสะสม 121,691 ราย

-เชียงใหม่ 356 ราย ยอดสะสม 15,143 ราย

-นราธิวาส 327 ราย ยอดสะสม 35,444 ราย

-ประจวบคีรีขันธ์ 280 ราย ยอดสะสม 14,753 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co