ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 3 กันยายน 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 3 กันยายน 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 3 กันยายน 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 14,653 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,249,140 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 271 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 12,374 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 13,160 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 1,235 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 256 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 2 ราย รักษาหายวันนี้ 18,262 ราย ยอดรักษาหายสะสม 1,076,966 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 3 กันยายน 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 3 กันยายน 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 3,428 ราย ยอดสะสม 290,032 ราย

-สมุทรปราการ 1,237 ราย ยอดสะสม 83,658 ราย

-สมุทรสาคร 859 ราย ยอดสะสม 76,642 ราย

-ชลบุรี 822 ราย ยอดสะสม 65,007 ราย

-ระยอง 541 ราย ยอดสะสม 19,129 ราย

-นราธิวาส 465 ราย ยอดสะสม 14,443 ราย

-ราชบุรี 340 ราย ยอดสะสม 18,608 ราย

-นครราชสีมา 283 ราย ยอดสะสม 19,301 ราย

-สงขลา 279 ราย ยอดสะสม 19,959 ราย

-นนทบุรี 278 ราย ยอดสะสม 44,806 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
คลิปอีจันแนะนำ
มั่วเซ็กส์ ใน รพ.สนาม?
อีจัน
www.ejan.co