ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 30 ตุลาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 30 ตุลาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 30 ตุลาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 9,224 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,903,165 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 88 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 19,158 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8,832 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 259 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 126 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 7 ราย รักษาหายวันนี้ 8,305 ราย ยอดรักษาหายสะสม 1,783,875 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 ตุลาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 ตุลาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 758 ราย ยอดสะสม 398,782 ราย

-ปัตตานี 666 ราย ยอดสะสม 36,185 ราย

-นครศรีธรรมราช 554 ราย ยอดสะสม 29,137 ราย

-สงขลา 548 ราย ยอดสะสม 46,601 ราย

-ยะลา 425 ราย ยอดสะสม 40,499 ราย

-เชียงใหม่ 414 ราย ยอดสะสม 15,960 ราย

-ชลบุรี 340 ราย ยอดสะสม 100,878 ราย

-นราธิวาส 290 ราย ยอดสะสม 36,029 ราย

-ตาก 281 ราย ยอดสะสม 21,081 ราย

-ประจวบคีรีขันธ์ 281 ราย ยอดสะสม 15,151 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co