ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 4 กันยายน 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 4 กันยายน 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 4 กันยายน 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 4 กันยายน 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 15,942 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,265,082 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 257 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 12,631 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 13,549 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 2,110 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 277 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 6 ราย รักษาหายวันนี้ 20,351 ราย ยอดรักษาหายสะสม 1,097,317 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 4 กันยายน 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 4 กันยายน 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 3,835 ราย ยอดสะสม 293,867 ราย

-สมุทรปราการ 1,570 ราย ยอดสะสม 85,228 ราย

-ชลบุรี 955 ราย ยอดสะสม 65,962 ราย

-สมุทรสาคร 895 ราย ยอดสะสม 77,537 ราย

-ราชบุรี 502 ราย ยอดสะสม 19,110 ราย

-นนทบุรี 468 ราย ยอดสะสม 45,274 ราย

-ระยอง 446 ราย ยอดสะสม 19,575 ราย

-นราธิวาส 341 ราย ยอดสะสม 14,784 ราย

-นครปฐม 340 ราย ยอดสะสม 27,449 ราย

-นครราชสีมา 296 ราย ยอดสะสม 19,597 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
คลิปอีจันแนะนำ
PAPR เพื่อรอยยิ้มด่านหน้า
อีจัน
www.ejan.co