ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 4 สิงหาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 4 สิงหาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 4 สิงหาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 20,200 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 672,385 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 188 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 5,503 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 16,284 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 3,708 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 187 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 21 ราย รักษาหายวันนี้ 17,975 ราย ยอดรักษาหายสะสม 455,806 รา

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 4 สิงหาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 4 สิงหาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 4,118 ราย ยอดสะสม 165,849 ราย

-ชลบุรี 1,678 ราย ยอดสะสม 35,595 ราย

-สมุทรสาคร 1,294 ราย ยอดสะสม 34,301 ราย

-สมุทรปราการ 945 ราย ยอดสะสม 42,864 ราย

-นนทบุรี 908 ราย ยอดสะสม 26,897 ราย

-ฉะเชิงเทรา 556 ราย ยอดสะสม 12,060 ราย

-สระบุรี 522 ราย ยอดสะสม 7,903 ราย

-นครราชสีมา 456 ราย ยอดสะสม 6,657 ราย

-อุบลราชธานี 396 ราย ยอดสะสม 6,264 ราย

-อุดรธานี 388 ราย ยอดสะสม 4,810 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
อีจัน
www.ejan.co