ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 5 กรกฎาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 5 กรกฎาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 5 กรกฎาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 6,166 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 289,233 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 50 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,276 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 3,961 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 2,109 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 84 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 12 ราย รักษาหายวันนี้ 2,534 ราย ยอดรักษาหายสะสม 223,437 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 1,729 ราย ยอดสะสม 82,244 ราย

-สมุทรปราการ 411 ราย ยอดสะสม 19,261 ราย

-สมุทรสาคร 389 ราย ยอดสะสม 9,611 ราย

-ปทุมธานี 352 ราย ยอดสะสม 9,755 ราย

-สงขลา 318 ราย ยอดสะสม 5,606 ราย

-ชลบุรี 279 ราย ยอดสะสม 9,755 ราย

-นนทบุรี 270 ราย ยอดสะสม 12,609 ราย

-พระนครศรีอยุธยา 212 ราย ยอดสะสม 3,024 ราย

-นครปฐม 143 ราย ยอดสะสม 5,135 ราย

-ปัตตานี 133 ราย ยอดสะสม 3,082 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co