ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 8,148 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,951,572 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 80 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 19,542 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,415 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 113 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 605 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 15 ราย รักษาหายวันนี้ 8,238 ราย ยอดรักษาหายสะสม 1,834,730 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 721 ราย ยอดสะสม 403,146 ราย

-สงขลา 498 ราย ยอดสะสม 49,510 ราย

-ปัตตานี 427 ราย ยอดสะสม 39,184 ราย

-เชียงใหม่ 403 ราย ยอดสะสม 18,220 ราย

-ยะลา 375 ราย ยอดสะสม 42,390 ราย

-ชลบุรี 348 ราย ยอดสะสม 102,697 ราย

-นครศรีธรรมราช 294 ราย ยอดสะสม 31,602 ราย

-สมุทรปราการ 244 ราย ยอดสะสม 123,613 ราย

-นราธิวาส 213 ราย ยอดสะสม 37,506 ราย

-ตรัง 205 ราย ยอดสะสม 12,234 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co