ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 5 สิงหาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 5 สิงหาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 5 สิงหาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 20,920 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 693,305 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 160 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 5,663 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 17,312 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 3,338 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 262 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 8 ราย รักษาหายวันนี้ 17,926 ราย ยอดรักษาหายสะสม 473,732 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 สิงหาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 5 สิงหาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 4,140 ราย ยอดสะสม 169,989 ราย

-สมุทรปราการ 1,326 ราย ยอดสะสม 44,190 ราย

-ชลบุรี 1,311 ราย ยอดสะสม 32,116 ราย

-สมุทรสาคร 1,279 ราย ยอดสะสม 36,874 ราย

-นนทบุรี 754 ราย ยอดสะสม 27,651 ราย

-นครราชสีมา 565 ราย ยอดสะสม 7,222 ราย

-สระบุรี 494 ราย ยอดสะสม 8,397 ราย

-ปทุมธานี 463 ราย ยอดสะสม 21,572 ราย

-ฉะเชิงเทรา 449 ราย ยอดสะสม 12,509 ราย

-พระนครศรีอยุธยา 427 ราย ยอดสะสม 9,533 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
อีจัน
www.ejan.co