ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 6 กันยายน 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 6 กันยายน 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 6 กันยายน 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 13,988 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,294,522 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 187 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 13,042 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 11,561 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 1,966 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 444 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 17 ราย รักษาหายวันนี้ 17,284 ราย ยอดรักษาหายสะสม 1,132,858 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 6 กันยายน 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 6 กันยายน 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 3,610 ราย ยอดสะสม 301,383 ราย

-สมุทรปราการ 868 ราย ยอดสะสม 87,084 ราย

-สมุทรสาคร 711 ราย ยอดสะสม 79,091 ราย

-ชลบุรี 703 ราย ยอดสะสม 67,603 ราย

-เพชรบูรณ์ 488 ราย ยอดสะสม 7,146 ราย

-ระยอง 464 ราย ยอดสะสม 20,441 ราย

-นนทบุรี 300 ราย ยอดสะสม 46,000 ราย

-พระนครศรีอยุธยา 294 ราย ยอดสะสม 22,226 ราย

-นครราชสีมา 278 ราย ยอดสะสม 20,149 ราย

-ราชบุรี 267 ราย ยอดสะสม 20,118 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
คลิปอีจันแนะนำ
หุ่นยนต์ผู้ช่วยด่านหน้า ลดการติดโควิด #Moobot
อีจัน
www.ejan.co