ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 7 กรกฎาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 7 กรกฎาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 7 กรกฎาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 6,519 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 301,172 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 54 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,387 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 4,958 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 1,490 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 55 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 16 ราย รักษาหายวันนี้ 4,148 ราย ยอดรักษาหายสะสม 231,171 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 1,549 ราย ยอดสะสม 85,285 ราย

-สมุทรปราการ 548 ราย ยอดสะสม 20,127 ราย

-สมุทรสาคร 434 ราย ยอดสะสม 10,443 ราย

-นครปฐม 226 ราย ยอดสะสม 5,607 ราย

-ชลบุรี 262 ราย ยอดสะสม 10,283 ราย

-ฉะเชิงเทรา 252 ราย ยอดสะสม 2,994 ราย

-ประจวบคีรีขันธ์ 241 ราย ยอดสะสม 3,091 ราย

-นนทบุรี 235 ราย ยอดสะสม 13,086 ราย

-ปทุมธานี 212 ราย ยอดสะสม 10,175 ราย

-ปัตตานี 262 ราย ยอดสะสม 3,344 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co