ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 8 กรกฎาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 8 กรกฎาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 8 กรกฎาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 7,058 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 308,230 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 75 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,462 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 2,249 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 1,732 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 68 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 9 ราย รักษาหายวันนี้ 4,978 ราย ยอดรักษาหายสะสม 236,149 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 2,212 ราย ยอดสะสม 87,497 ราย

-สมุทรปราการ 565 ราย ยอดสะสม 20,692 ราย

-สมุทรสาคร 517 ราย ยอดสะสม 10,960 ราย

-ชลบุรี 290 ราย ยอดสะสม 10,573 ราย

-ปทุมธานี 229 ราย ยอดสะสม 10,404 ราย

-สงขลา 213 ราย ยอดสะสม 6,115 ราย

-นนทบุรี 180 ราย ยอดสะสม 13,266 ราย

-ปัตตานี 175 ราย ยอดสะสม 3,709 ราย

-ประจวบคีรีขันธ์ 150 ราย ยอดสะสม 3,241 ราย

-ยะลา 146 ราย ยอดสะสม 3,073 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co