ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 9 สิงหาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 9 สิงหาคม 2564
ศบค. เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด วันนี้ 9 สิงหาคม 2564
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ อีจัน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 19,603 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 776,108 ราย วันนี้มี ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 149 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 6,353 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 16,119 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 3,159 ราย จากเรือนจำ ที่ต้องขัง 313 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 12 ราย รักษาหายวันนี้ 19,819 ราย ยอดรักษาหายสะสม 555,334 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 9 สิงหาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 9 สิงหาคม 2564ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ ศบค. ได้จัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

-กรุงเทพฯ 3,114 ราย ยอดสะสม 185,104 ราย

-สมุทรปราการ 1,388ราย ยอดสะสม 49,479 ราย

-สมุทรสาคร 1,378 ราย ยอดสะสม 42,370 ราย

-ชลบุรี 1,318 ราย ยอดสะสม 37,653 ราย

-นนทบุรี 803 ราย ยอดสะสม 30,626 ราย

-ปทุมธานี 708 ราย ยอดสะสม 24,008 ราย

-อุบลราชธานี 615 ราย ยอดสะสม 8,249 ราย

-นครปฐม 557 ราย ยอดสะสม 16,504 ราย

-สระบุรี 504 ราย ยอดสะสม 10,319 ราย

-นครราชสีมา 440 ราย ยอดสะสม 8,544 ราย

10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุด
10 จังหวัด ติดเชื้อโควิด สูงสุดภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
อีจัน
www.ejan.co