ศบค. เผย จัดสงกรานต์ได้ ภายใต้เงื่อนไข

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย จัดสงกรานต์ได้ ภายใต้เงื่อนไข " ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ " ส่วนกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ศบค. เผย จัดสงกรานต์ได้ ภายใต้เงื่อนไข

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวถึงการจัดเทศกาลสงกรานต์ 2564 ในการแถลงสถานการณ์ประจำวัน (17 มีนาคม 2564) ว่า กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันหารือ พร้อมเสนอมาตรการต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เพื่อให้ความเห็นชอบพิจารณาจัดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค.
พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค.ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

โดยเบื้องต้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เสนอจัดสงกรานต์ภายใต้สโลแกน "ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ" เพื่อยังคงมีบรรยากาศของการจัดเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทย และสามารถดำเนินต่อไปได้แม้ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรคระบาดของกระทรวงสาธารณะสุข

ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ
ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ด้านกระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอมาตรการที่สอดคล้องกัน คือ "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย รักษาวัฒนธรรมไทย" โดยพิจารณาถึงเงื่อนไขและความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมต่างๆ เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งกิจกรรมที่สามารถจัดได้เบื้องต้น อาทิ การจัดพิธีสรงน้ำพระ หรือ กิจกรรมทางศาสนา การจัดพิธีรดน้ำดำหัว ตามประเพณี ส่วนการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด ยังคงสามารถเดินทางได้ทุกพื้นที่

แนวทางการจัดกิจกรรมสงกรานต์
แนวทางการจัดกิจกรรมสงกรานต์ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
แนวทางการจัดกิจกรรมสงกรานต์
แนวทางการจัดกิจกรรมสงกรานต์ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ขณะที่กิจกรรมที่ไม่สามารถจัดได้อย่างแน่นอน คือ การร่วมกลุ่มเล่นสาดน้ำ งดเล่นแป้ง งดปาร์ตี้โฟม การจัดคอนเสิร์ต หรือ กิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ส่วนกิจกรรมอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co