ศิริราช เปิดจอง ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ คนท้อง-ผู้ป่วยเด็ก

ศิริราช เปิดจอง ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ผ่านแอปฯ Siriraj Connect เฉพาะคนท้อง-ผู้ป่วยเด็ก อายุ 12-18 ปี
ศิริราช เปิดจอง ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ คนท้อง-ผู้ป่วยเด็ก

22 ส.ค. 64 โรงพยาบาล ศิริราช เปิดให้จอง ฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ สำหรับสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ ผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 12 ถึง 18 ปี ที่มีโรคในกลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่

1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการระดับปานกลางหรือรุนแรง

2.โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง

3.โรคไตวายเรื้อรัง

4.โรคอ้วนที่มีน้ำหนักเกิน 70 กก. ในเด็กอายุ 12-13 ปี, น้ำหนักเกิน 80 กก. ในอายุ 13-15 ปี, น้ำหนักเกิน 90 กก

ในเด็กอายุ 15-18 ปี

5.โรคมะเร็งหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

6.โรคเบาหวาน

7.โรคทางพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

ภาพจาก malazzama / Shutterstock

ทั้งนี้ สตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ ผู้ป่วยเด็กที่เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาล ศิริราชและมีรายชื่อในรายชื่อผู้เป็นโรคใน 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการส่งรายชื่อเข้าระบบของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้าจองวันและเวลารับการ ฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 64 เวลา 12.00 น. ถึง 28 ส.ค. 64 เวลา 16.00 น. หรือจนกว่ามีการจองครบตามจำนวนที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม อาจมีการเปิดคิวจองเพิ่มเติมกรณีที่โรงพยาบาลศิริราช ได้รับวัคซีนเพิ่มภายหลัง

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีน สามารถเข้ารับบริการฉีดระหว่างวันที่ 26 - 29 ส.ค. 64 เวลา 9.00 - 15.00 น. ที่หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช โดยนำหลักฐานมาแสดงดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาสูติบัตร / สำเนาทะเบียนบ้าน

2.หลักฐานการฝากครรภ์ (สำหรับสตรีมีครรภ์)

3.ผู้มีอำนาจลงนามเพื่ออนุญาตการฉีดวัคซีน (สำหรับผู้ป่วยเด็ก)

สำหรับผู้ที่ได้รับการติดต่อจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนัดหมายให้มารับการฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ แล้ว ต้องไม่จองวัคซีนในระบบ Siriraj connect อีก เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน ผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับวัคซีนครั้งนี้

ขอบคุณภาพ ศิริราช
ขอบคุณภาพ ศิริราช
คลิปอีจันแนะนำ
อีจัน
www.ejan.co