ศิริราช เปิดจอง วัคซีนโควิด ผ่านแอปฯ Siriraj Connect 20 ก.ค. 64

พรุ่งนี้! 20 ก.ค. 64 ศิริราช เปิดจอง วัคซีนโควิด ผู้สูงอายุ – ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ผ่านแอปฯ Siriraj Connect
ศิริราช เปิดจอง วัคซีนโควิด ผ่านแอปฯ Siriraj Connect 20 ก.ค. 64

สถานการณ์ โควิด ที่กำลังระบาดในประเทศไทยขณะนี้ ทำให้มียอด ผู้ติดเชื้อโควิด พุ่งสูงต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พยายามเร่งจัดหา วัคซีนโควิด เพื่อฉีดให้กับประชาชน รวมถึงมีการเปิดจอง ให้ประชาชนลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด

เกี่ยวกับเรื่องนี้ (19 ก.ค. 64) มีรายงานว่า ศิริราช จะเปิดให้มีการจองคิว ฉีดวัคซีนโควิด แบบยังไม่กำหนดวันฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยงที่ควร ฉีดวัคซีนโควิด ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ในวันพรุ่งนี้ (20 ก.ค. 64) เวลา 12.00 น. โดยชนิดของวัคซีนที่ฉีด วันและเวลาที่ฉีด ขึ้นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสรรวัคซีน (ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้)

ทั้งนี้ ศิริราช จะแจ้งชนิด วัคซีนโควิด วันและเวลาที่ฉีดวัคซีนให้ทราบในภายหลัง ผ่านทางประกาศของโรงพยาบาลศิริราช แอปพลิเคชัน Siriraj Connect แอปพลิเคชันหมอพร้อม และช่องทางอื่น ๆ ตามลำดับคิวฉีดวัคซีนที่ประชาชนได้จองไว้ ซึ่งในส่วนนี้ ประชาชนจะต้องเก็บหมายเลขการจองไว้ตรวจสอบด้วย

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ย้ำ!! 12.00 น. พรุ่งนี้ (20 ก.ค. 64) อย่าลืมจองคิวเพื่อฉีดวัคซีนโควิด นะคะ

อีจัน
www.ejan.co