ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ ชี้ โมเดอร์นา ดีที่สุด

ผลวิจัยล่าสุดยกให้โมเดอร์นา ดีที่สุด! ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ CDC ชี้ วัคซีนโมเดอร์นา มีประสิทธิภาพที่สุด ลดการติดเชื้อ เข้า รพ.
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ ชี้ โมเดอร์นา ดีที่สุด

ตอกย้ำประสิทธิภาพของวัคซีน ด้วยผลวิจัย!

ทำให้ ทั่วโลกต่างต้องการ เเละรอมัน

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2564 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค หรือ (CDC) ของสหรัฐเปิด เผยผลการศึกษาใหม่ ชี้ว่า วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัทโมเดอร์นามีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ขณะที่วัคซีนของไฟเซอร์และของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) มีประสิทธิภาพรองลงมาตามลำดับในการป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อโควิดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

โดย CDC ระบุว่า ประสิทธิภาพดังกล่าวของวัคซีนโมเดอร์นาอยู่ที่ระดับ 93%, ของไฟเซอร์

ไบออนเทคอยู่ที่ 88% และของ J&J อยู่ที่ 71%

"แม้ข้อมูลจากการศึกษาบ่งชี้ว่าวัคซีนมีระดับการป้องกันที่แตกต่างกัน แต่วัคซีนทั้งหมดก็สามารถป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล"

การศึกษาดังกล่าวรวบรวมข้อมูลจากผู้ใหญ่ 3,600 คนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราว 20 รัฐของสหรัฐระหว่างเดือน มี.ค.-ส.ค.ปีนี้

นักวิจัยระบุว่า ประสิทธิภาพวัคซีนโควิดของไฟเซอร์จะเริ่มลดลงในอัตราที่มากกว่าของโมเดอร์นา และเริ่มลดลงนับตั้งแต่เดือนที่ 4 หลังจากฉีดวัคซีนโดสที่ 2 แล้ว โดยอยู่ที่ระดับ 77%

CDC อธิบายว่า สาเหตุของประสิทธิภาพวัคซีนที่ลดลงมากกว่านั้นอาจจะมาจากระยะเวลาระหว่างการฉีดเข็มแรกกับเข็มที่สอง โดยของโมเดอร์นาใช้เวลาห่างกัน 4 สัปดาห์ และไฟเซอร์ใช้เวลาห่างกัน 3 สัปดาห์ ซึ่งอาจทำให้ระดับภูมิคุ้มกันจากวัคซีนโมเดอร์นาสูงกว่าของไฟเซอร์

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์และโมเดอร์นาใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สังเคราะห์สารพันธุกรรมเอ็มอาร์เอ็นเอ (messenger RNA: mRNA) ที่เฉพาะเจาะจงกับเชื้อไวรัส ส่วนวัคซีนโควิดของ J&J พัฒนาจากไวรัสที่สามารถตัดแต่งพันธุกรรม เช่น ไวรัสอะดีโน (Adenovirus) นำมาดัดแปลงพันธุกรรมไม่ให้สามารถแบ่งตัวได้ และใส่สารพันธุกรรมของไวรัสโรคโควิด19 เข้าไปด้วย

คลิปอีจันแนะนำ
หรือนี่คือ ดาวเคราะห์ดวงใหม่? ถนนเป็นหลุมเป็นเหตุสังเกตได้

Related Stories

No stories found.