ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ เตือน ชุดตรวจ PCR บางยี่ห้อ อาจไม่พบ "โอไมครอน"

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โพสต์ เตือน ระวังการใช้ ชุดตรวจ PCR บางยี่ห้อ อาจตรวจไม่พบ "โอไมครอน" เพราะ กลายพันธุ์ไปมาก
ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ เตือน ชุดตรวจ PCR บางยี่ห้อ อาจไม่พบ "โอไมครอน"

เมื่อวานนี้ (27 พ.ย. 64) เฟซบุ๊ก Center for Medical Genomics โพสต์ข้อความถึงการค้นพบเชื้อโควิด สายพันธุ์ "โอไมครอน (B.1.1.529)" ซึ่งมีใจความว่า นักวิทยาศาสตร์แอฟริกา ได้อัปโหลดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (whole genome sequence) ของไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนกว่า 115 ตัวอย่าง ขึ้นบนฐานข้อมูลโควิดโลก "GISAID" เป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้นักวิจัยทั่วโลกได้นำไปศึกษาวิจัย พัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การป้องกัน และรักษา ซึ่งทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ. รามาธิบดี ได้ดาวน์โหลดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของ "โอไมครอน" ทั้ง 115 ตัวอย่าง มาทดสอบด้วยวิธีชีวสารสนเทศ กับตัวตรวจตาม (PCR primer) ของชุดตรวจ PCR ที่ทางองค์การอนามัยโลก "WHO" ให้การรับรอง ผ่านโปรแกรม "Nextclade" (https://clades.nextstrain.org/)

ปรากฏว่าจากการวิเคราะห์ผลบนคอมพิวเตอร์ ทั้ง 115 ตัวอย่าง มีแนวโน้มว่า ชุดตรวจ PCR บางยี่ห้ออาจเกิดปัญหา คือ อาจจะให้ผลบวกอ่อนลง หรือเกิดผลลบปลอมขึ้นได้ เนื่องจากตัวตรวจตามของยี่ห้อดังกล่าว มีรหัสพันธุ์กรรมของตัวตรวจตาม ที่บ่งชี้ว่า อาจตรวจจับกับส่วนจีโนมของสายพันธุ์ โอไมครอน ได้ไม่ดี หรือจับไม่ได้เลย เนื่องจากไวรัสมีการกลายพันธุ์ไปมาก ดังนั้นศูนย์รับตรวจโควิด-PCR คงต้องระมัดระวังการเลือกใช้ชุดตรวจ PCR ที่ผ่านการทดสอบว่าไม่มีปัญหาในการตรวจจับสายพันธุ์ "โอไมครอน"

คลิปอีจันแนะนำ
#นางงามมีผัวแล้ว ลดน้ำหนัก 20 กก. เพื่อตามฝัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co