ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน ฉีดวัคซีน เข็ม 2

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน ฉีดวัคซีน เข็ม 2 สำหรับ ผู้เดินทาง มาจาก ต่างจังหวัด
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน ฉีดวัคซีน เข็ม 2

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แก่พี่น้องประชาชนต่างจังหวัด ที่เดินทางกลับมาทำงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และต้องการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปฉีดที่บ้านเดิม โดยทางเฟสบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ ได้โพสต์ข้อความรายละเอียดการรับวัคซีนไว้ดังนี้ วัคซีนที่เปิดให้บริการจะเป็นวัคซีน AstraZeneca ซึ่งให้บริการสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จากต่างจังหวัดเท่านั้น สำหรับผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 จากศูนย์ฉีดในกทม. โปรดใช้บริการ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดิม

หรือรอประกาศเพื่อลงทะเบียนจองคิว ในการเข้ารับบริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ สามารถวอล์คอิน (Walk-in) เข้ามารับบริการได้ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 2 3 4 ได้ทุกวัน เวลา 13.00 -17.00 น. และโปรดเข้ารับเข็มที่2 ตามวันนัดเดิม/หลังนัดเดิม โดยระยะห่างในการเข้ารับวัคซีน ขึ้นอยู่กับชนิดวัคซีนเข็มที่ 1 โดย Sinovac / Sinopharm เข้ารับเข็ม 2 หลังจากฉีดมาแล้วอย่างน้อย 21 วัน, AstraZeneca หลังจากฉีดมาแล้วอย่างน้อย 84 วัน

ทั้งนี้ผู้ที่จะมารับบริการเข็ม 2 จำเป็นต้องมีข้อมูลการฉีดเข็ม 1 จากระบบฐานข้อมูลส่วนกลางกระทรวงสาธารณสุข (MOPH-IC) ซึ่งสามารถตรวจสอบจากแอพฯ หมอพร้อมด้วยตนเอง หรือหากในวันที่รับบริการ ทางศูนย์ฯตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูล จะต้องติดต่อ รพ.ที่ให้บริการเข็มที่ 1 เพื่อนำเข้าข้อมูลการรับวัคซีนเข็มที่ 1 ก่อนจึงจะสามารถรับบริการเข็ม 2 ต่อได้ อย่างไรก็ตามผู้รับบริการที่มีนัดเดิมกับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะได้รับการบริการก่อน ตามเวลานัดหมายเดิม

ขอบคุณภาพ : ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี สามารถรับบริการวัคซีนเข็มที่ 1 ชนิดวัคซีน pfizer ได้ที่ประตู 2 จุดบริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (จุดเปราะบาง) โดยผู้ปกครองสามารถแจ้งความจำนงหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯได้ ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ของวันที่ 1-10 พ.ย. 64 ทั้งนี้แนะนำว่า ให้พาบุตรหลานมาในช่วงบ่าย และช่วงเวลา 15.00 -17.00 น. เพราะจะสะดวกกว่าและไม่ต้องรอคิว ส่วนผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 โปรดรักษาตัวให้หายก่อนรับวัคซีน หลังจากหายแล้ว 1-3 เดือน จึงจะสามารถรับวัคซีนได้ ส่วนผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัว แม้จะได้รับ sms หรือถึงวันนัดฉีดแล้ว ก็ยังไม่ต้องมารับวัคซีน ให้กักตัวจนครบเวลาและตรวจพบว่าไม่ติดเชื้อโควิด 19 จึงจะรับวัคซีนได้ โดยนำ qr code เดิมมารับบริการ

คลิปอีจันแนะนำ
จะใช้ชีวิตยังไง? ศูนย์ปฏิบัติการ 1287 หักเงินเกลี้ยงบัญชี

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co