สถานทูตญี่ปุ่น แจ้งข่าว การติดเชื้อ โควิด19 ของเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

สถานทูตญี่ปุ่น แจ้งข่าว การติดเชื้อ โควิด19 ของนายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
สถานทูตญี่ปุ่น แจ้งข่าว การติดเชื้อ โควิด19 ของเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ทางเว็ปไซต์ ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้โพสต์แจ้ง เกี่ยวกับสถานการร์โควิด19 เมื่อวันที่ 4เม.ย.64 เรื่องการติดเชื้อโควิด19 ของ เอกอัคราชทูตนะชิดะ โยชิฮิเดะ เอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

มีใจความว่า นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้เข้ารับการตรวจ โควิด19 เมื่อวันที่ 3 เม.ย.64 พบว่าติดเชื้อ โควิด19 และ ได้เข้ารับการรักษที่โรงพยาบาลในพื้นที่ โดยไม่มีอาการรุนแรง และได้รับการรักษาดูแลอย่างดีแล้ว

ส่วนทางเจ้าหน้าที่ในสถานทูต ที่สงสัยว่าจะมีความมีเสี่ยงสูง คนที่ใกล้ชิดกับ นายนะชิดะ คะสุยะ ก็ได้รับการดูแลให้กักตัวเองอย่างเหมาะสมแล้ว

และสำหรับคนที่สงสัยว่าจะมีความเสียงหรือเคยใกล้กับท่านทูต ไม่ว่าคนญี่ปุ่นหรือคนไทย หรือคนชาติอื่นๆ ทางสถานทูตญี่ปุ่นกำลังดำเนินการติดต่อเป็นการส่วนตัวเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานณ์ โควิด19

ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นที่จะป้องกันการติดเชื้อ โควิด19 และลดการกระจายการเชื้อดังกล่าว.

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co